Grupicoaching ilma coachita!


Jah, selline asi on võimalik, kui kasutate Henry Minzbergi, Dave Ulrichi ja teiste poolt loodud suurepäraseid grupitöö juhendeid. Need on mõeldud esmajoones keskastmejuhtide arendamiseks, aga sobivad kasutamiseks ka teistel juhtimistasanditel.

Tegemist on äärmiselt leidliku ja efektiivse meetodiga, mis seisneb järgmises:

Juhtide grupid kohtuvad pooleteiseks-kaheks tunniks tööpäeva jooksul (näiteks pikendatud ühislõunaks), et koos läbi töötada selle sessiooni temaatiline juhend. Teemaks võivad olla juhtimiskompetentsid, efektiivsed meeskonnad, strateegia olemus, juhi tervis vmt. Niisugune kooskäimine toimub sarnaselt coachingule pikema aja jooksul (näiteks paar korda kuus kuue kuu jooksul). Erinevus grupicoachingust on aga see, et grupp kohtub omavahel, ilma juhendajata. Konsultanti on vaja ehk vaid paaril esimesel korral, et protsess käivitada aidata, mõnikord peetakse sobivaks sedagi, et konsultant-coach käib kohal näiteks igal neljandal sessioonil, et grupi edasiminekut jälgida ja vajadusel nõu anda, kuidas protsessist paremat kasu saada. 

Temaatilisi enesecoachingu juhendeid leidub coachingourselves.com veebis sadu, kui teemad valitud, saadetakse teile kokkulepitud ajaks kaunilt kujundatud eestikeelsed materjalid, milles sisalduvad grupi jaoks kõik vajalikud juhtnöörid vastava teema käsitlemiseks, mõistmiseks, üksteise küsitlemiseks jne. Võimalik on koostada ka just teie firma jaoks mõeldud arutelu-juhendeid – näiteks uue strateegia, uuendatud tootekontseptsiooni või teeninduspõhimõtete kohta. Muidugi on võimalik kombineerida olemasolevaid valmismaterjale teie firma jaoks tehtud originaalmaterjalidega ja niimoodi kokku panna just teie vajadusi arvestav enesecoachingu programm. Mõistagi on see väga kuluefektiivne. 

Executive Lab on Coaachingourselves esindaja ja partner Eestis ja valmis suurima heameelega teile uusi võimalusi tutvustama. Palun andke huvist meile kohe märku aadressil info@executivelab.ee.